UN_School

 | เข้าสู่ระบบ  

  หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม    

ผอธาราpng.png
   www.Fb_.com-Login-Sign-in-Sign-up-Create-Facebook.com-Account-fb.com-facebook.com-www.fb_.com-facebook.com-www.fb_.com-fb-login-facebook-login-1024x362.png

ข้อมูลโรงเรียน
• ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลพื้นฐาน
• วิสัยทัศน์
• ตราสัญลักษณ์,ปรัชญา
• พันธกิจ,เป้าประสงค์
• กลยุทธ์ของโรงเรียน
• ผังโรงเรียน

บุคลากรฝ่ายบริหาร
• ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสารการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• ศิลปะ
• การงานอาชีพ
• ภาษาต่างประเทศ

111.jpg

uru.jpg

uvc.jpg

utprovince.jpg

uttc.jpg

สถิติ
เยี่ยมชม
64098  บทความ
ค้นหา 
แบบฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชุด 我的家庭。รายวิชาภาษาจีน 2 รหัส จ21244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทความ
เมื่อ : 2018-09-24 17:31:51 172 0
รายงานการสร้างและใช้นวัตกรรม 人生の歌 : การจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เชิงบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
บทความ
เมื่อ : 2018-07-08 08:32:44 206 0
เล่ม4อนุรักษ์ศิลป์ไทย
บทความ
เมื่อ : 2018-07-02 17:04:33 152 0
เล่ม3นาฏศิลป์4ภาค
เมื่อ : 2018-07-02 17:04:26 160 0 บทความ
เล่ม2ระบำบรรณจันนารี
เมื่อ : 2018-07-02 17:04:19 170 0 บทความ
เล่ม1นาฏลีลาภาษาท่า
เมื่อ : 2018-07-02 17:04:09 181 0 บทความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นข้อมูล.
เมื่อ : 2018-07-02 16:40:49 161 0 บทความ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง โดยใช้สื่อของจริง
เมื่อ : 2018-07-02 16:28:39 164 0 บทความ

ทั้งหมดครูบ้านนอกดอทคอม

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 7/1 ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055411105 โทรสาร 055413205


Generated 0.562796 sec.